Prihlásenie
             

FNPV

PÔŽIČKY PRE LEPŠIE VZDELANIE

Fond na podporu vzdelávania vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

V zmysle §10 predmetného zákona fond poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl (I., II. aj III. stupeň vysokoškolského štúdia).

O pôžičku je možné požiadať vždy na začiatku akademického roka do 31.októbra.

Najbližšie bude možné podať žiadosť o pôžičku v akademickom roku 2016/2017, t.j. do 31. októbra 2016.

Fond poskytuje aj pôžičky pre pedagógov v zmysle §14 zákona (pôžičky pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a študentov doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia).

O pôžičku pre pedagógov je možné požiadať vždy na začiatku školského roka do 30.septembra. Najbližšie bude možné predložiť žiadosť o pôžičku pre pedagógov začiatkom školského roka 2016/2017.

Pre získanie detailov o činnosti fondu nájdete na našom webovom sídle, kde pravidelne aktualizujeme informácie týkajúce sa pôžičiek, alebo sa staňte našim priateľom na facebooku.

 


Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov