Prihlásenie
             
Študentské projekty

IAESTE Slovakia

IAESTE je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl. 

AZU -Aktivity Zvyšuje Úspech

Projekt je zameraný na zvýšenie atraktivity absolventov na trhu práce prostredníctvom ich aktívnej činnosti pri riešení vedeckých a výskumných projektov v úzkej spolupráci s praxou už počas ich štúdia na univerzite. Cieľom projektu je zvýšenie aktivity študentov v rozvíjaní svojich osobnostných, sociálnych a profesijných hodnotách. Projekt citlivo reagovať na potreby pracovného trhu, praktické vedomosti študentov a ich následnú aplikáciu do praxe.

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov