Prihlásenie
             
Študentské časopisy

ŠKRT

Študentský časopis Strojníckej fakulty STU – ŠKRT, je najstarším časopisom svojho druhu na Slovensku s dlhodobou tradíciou, kde svojím nepretržitým fungovaním už presiahol celé dve desaťročia a v tomto smere plánuje zotrvať naďalej.

NA PULZE

Vysokoškolský časopis Prešovskej univerzity v Prešove.

Internátny BRAK

Internátny BRAK je študentský časopis určený hlavne študentom. Časopis vznikol v roku 2009 na podnet študentských rád. Časopis vo svojej koncepcií produkuje informačné, kvalitné a odborné články písané jazykom študenta. Obsahuje množstvo informácií z vysokoškolského život a a to predovšetkým na internáte.

HALO TU

Vysokoškolský časopis Technickej Univerzity v Košiciach. Zameriava sa na celkový prierez vysokoškolským životom.

ŽUŽO

Časopis študentov Žilinskej univerzity. ŽUŽO je občasník, ktorý vychádza 3 – 5x do roka a dokumentuje spoločenské a kultúrne podujatia na ŽU. Taktiež ponúka priestor pre rozvoj redaktorov, grafikov a fotografov, pôsobí ako mediálny partner pri rôznych študentských akciách a organizuje aj rôzne súťaže pre svojich čitateľov. 

Student Life

Vysokoškolský časopis pre študentov a akademikov v SR. Informácie z aktuálneho diania na akademickej pôde z oblasti vzdelávania, vedy, umenia, športu a spolupráce na úrovni marketingu a HR komerčných spoločností. Časopis Student Life má široké pokrytie a je distribuovaný na všetky lokality, kde sú umiestnené Informačné stojany (56 lokalít v SR).

Radikal

Časopis Radikál vydáva Študentský parlament ŠCCh STU FChPT STU v Bratislave

Magnet

Časopis študentov FMUK Univerzita Komenského

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov