Prihlásenie
             
Študentská rada vysokých škôl
99 Používateľ(ia):
Podmienky vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Člen ŠRVŠ Ostatné
Adam Novak
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 275
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Adrián Kiss
Funkcia: Delegát / Tajomník pre akademické záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 314
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Andrea Fejova
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 273
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 296
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Ing. Antonin Šiser
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 260
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Askar Gafurov
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 278
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 2 mesiacmi
Martin Trautenberger
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 260
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Ondrej Bajza
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 290
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Bc. Bálint Lovász
Funkcia: Delegát / Predseda ŠRVŠ
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1481
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 16 mesiacmi
Barbora Mišovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 264
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ľubomír Šottník
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1060
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Bc. Marcel Bim
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 276
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Daniel Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 274
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Daniela Šmidová
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 273
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dávid Ečegi
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 276
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Demian Boška
Funkcia: Delegát
Škola: Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 285
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Denisa Meszárošová
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 309
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Ivan
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 265
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dominik Šebák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 260
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Anton Durčák
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 252
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Dominik Dzurňák
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 251
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Elena Štefancová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 260
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 34 dňami
Bc. Tomáš Forgáč
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 257
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
František Kňazovič
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 261
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Hedviga Ďurdinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 265
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Bc. Tomáš Hegyi
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 239
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 2 mesiacmi
Pavla Viktória Imrichová
Funkcia: Delegát
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 254
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Marek Ištók
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 263
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Ivan Vasiľovský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 259
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jakub Šak
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 2018
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Bc. Jakub Pikna
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 270
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jakub Dančo
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 295
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Andrej Jakúbek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 243
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jana Kuricová
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 242
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jela Abasová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 251
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Čvapek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1499
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Ing. Jozef Kubás
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 242
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Juliana Minariková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 242
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Karolína Kabátová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 2121
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Bc. Katarína Galajdová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1059
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 7 mesiacmi
Klaudia Vašinová
Funkcia: Delegát
Škola: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. , odborná vysoká škola
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 458
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 13 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jana Krídlová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2511
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Kristián Simonides
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 258
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Miroslava Kusinová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 261
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lenka Kubisová
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 1195
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 16 mesiacmi
Lukáš Žiačik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 251
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lukáš Rudolf
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 254
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Matej Martovič
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1711
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Miroslava Poláčková
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 248
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Martin Demeš
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 258
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Marek Cipel
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1266
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 2 rokov
Ing. Marek Marcin
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 503
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 13 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Marek Lauko
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 240
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Mgr. Mária Barteková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1107
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Ing. Mária Holovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 263
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr.Martin Lichý
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 280
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Huska
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 387
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 11 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Matej Kadlic
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 267
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 2 mesiacmi
Bc. Tomáš Malec
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Vnútorné záležitosti
Návštevy: 955
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Ing. Michaela Jánošová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1690
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Ing. Michal Ivančák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1227
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Mgr.Michal Králik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 255
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Milan Švolík
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 239
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Miroslav Klucho
Funkcia: Delegát / Tajomník pre financie
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1252
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Michaela Miženková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 254
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Škuláň
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 518
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 13 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Natália Mulinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 665
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Natália Denciová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 186
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Nicole Stehlíková
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vnútro
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 276
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Mário Obročník
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 209
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Martin Odraščin
Funkcia: Delegát / Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 279
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Patricia Vieren
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 180
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
David Packa
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 273
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Katarína Pagáčová
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 179
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 214
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 5 mesiacmi
Marcel Paľovčík
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 204
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 6 mesiacmi
Ing. Patrícia Mariničová
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 959
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Patrik Bilský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 190
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Peter Beňo
Funkcia: Delegát / Podpredseda ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1838
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Peter Béreš
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 282
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Pilař
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2131
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Simona Wolaschková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 519
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 14 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Samuel Pecka
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 308
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Sabína Slováková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 171
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Samuel Hyravý
Funkcia: Delegát / Tajomník pre zahraničie
Škola: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 287
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Alžbeta Serdelová
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 195
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dušan Siman
Funkcia: Delegát / Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 624
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Bc. Dalibor Steinhauser
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 474
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 4 mesiacmi
Filip Šuran
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 295
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Tomáš Palágyi
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 183
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Tatiana Valková
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 184
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Veronika Martiniaková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 595
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
PharmDr. Veronika Sivová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1108
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
RNDr. Eva Viglašová
Funkcia: Delegát / Tajomník pre sociálne záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 270
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Viktória Martinková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 169
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Alexander Kováč
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1337
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Martin Zapotocký
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 173
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Daniel Zigo
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 282
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Peter Zubaľ
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vzťahy s verejnosťou
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 303
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 6 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov