Prihlásenie
             
Študentská rada vysokých škôl
99 Používateľ(ia):
Podmienky vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania

Fotografia Člen ŠRVŠ Ostatné
Adam Novak
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 432
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Adrián Kiss
Funkcia: Delegát / Tajomník pre akademické záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 476
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Andrea Fejova
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 423
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
RNDr. Andrea Novomeská, PhD.
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 445
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Ing. Antonin Šiser
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 410
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Askar Gafurov
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 431
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 2 mesiacmi
Martin Trautenberger
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 421
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Ondrej Bajza
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 440
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Bc. Bálint Lovász
Funkcia: Delegát / Predseda ŠRVŠ
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1639
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 22 mesiacmi
Barbora Mišovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 400
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ľubomír Šottník
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1179
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 13 mesiacmi
Bc. Marcel Bim
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 421
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Daniel Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita vo Zvolene
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 417
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Daniela Šmidová
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 421
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dávid Ečegi
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 415
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Demian Boška
Funkcia: Delegát
Škola: Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 430
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Denisa Meszárošová
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 469
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Ivan
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 405
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dominik Šebák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 408
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Anton Durčák
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 391
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Dominik Dzurňák
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 387
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Elena Štefancová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 400
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 3 mesiacmi
Bc. Tomáš Forgáč
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 402
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
František Kňazovič
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 412
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Hedviga Ďurdinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 407
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Bc. Tomáš Hegyi
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 382
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Pavla Viktória Imrichová
Funkcia: Delegát
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 399
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Marek Ištók
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 414
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Ivan Vasiľovský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 394
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jakub Šak
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 2235
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 20 mesiacmi
Bc. Jakub Pikna
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 418
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jakub Dančo
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 452
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Andrej Jakúbek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 375
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jana Kuricová
Funkcia: Delegát
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 368
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jela Abasová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 389
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Jozef Čvapek
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1649
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Ing. Jozef Kubás
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 385
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Juliana Minariková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 382
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Karolína Kabátová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 2240
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Bc. Katarína Galajdová
Funkcia: Delegát
Škola: Trnavská univerzita v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1171
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 13 mesiacmi
Klaudia Vašinová
Funkcia: Delegát
Škola: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s.r.o. , odborná vysoká škola
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 597
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 19 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Jana Krídlová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2691
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Kristián Simonides
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 396
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Miroslava Kusinová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 408
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lenka Kubisová
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Sociálne záležitosti
Návštevy: 1305
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 22 mesiacmi
Lukáš Žiačik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 389
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Lukáš Rudolf
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 388
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr. Matej Martovič
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1865
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Miroslava Poláčková
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 383
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Martin Demeš
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 399
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Marek Cipel
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1405
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 2 rokov
Ing. Marek Marcin
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 638
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 19 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Marek Lauko
Funkcia: Delegát
Škola: Katolícka univerzita v Ružomberku
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 378
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Mgr. Mária Barteková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1221
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Ing. Mária Holovičová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 402
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Mgr.Martin Lichý
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 421
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Huska
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 527
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 17 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Matej Kadlic
Funkcia: Delegát
Škola: Žilinská univerzita v Žiline
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 409
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 8 mesiacmi
Bc. Tomáš Malec
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Vnútorné záležitosti
Návštevy: 1060
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 21 mesiacmi
Ing. Michaela Jánošová
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1812
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Ing. Michal Ivančák
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Práca s verejnosťou
Návštevy: 1377
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Mgr.Michal Králik
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 387
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Milan Švolík
Funkcia: Delegát
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 375
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Miroslav Klucho
Funkcia: Delegát / Tajomník pre financie
Škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1402
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Michaela Miženková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 409
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Matej Škuláň
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 679
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 19 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Natália Mulinová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Zahraničné záležitosti
Návštevy: 791
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Natália Denciová
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 299
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Nicole Stehlíková
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vnútro
Škola: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 441
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 12 mesiacmi
Mário Obročník
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 335
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Martin Odraščin
Funkcia: Delegát / Predseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 441
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Patricia Vieren
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 300
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
David Packa
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 438
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Katarína Pagáčová
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 294
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Čurilla
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 341
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 11 mesiacmi
Marcel Paľovčík
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 316
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 23 dňami
Ing. Patrícia Mariničová
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1090
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Patrik Bilský
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 304
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Ing. Peter Beňo
Funkcia: Delegát / Podpredseda ŠRVŠ
Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2011
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 14 mesiacmi
Peter Béreš
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 435
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Pavol Pilař
Funkcia: Delegát
Škola: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 2248
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 4 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 3 rokov
Simona Wolaschková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 629
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 20 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Samuel Pecka
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 468
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Sabína Slováková
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 269
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Samuel Hyravý
Funkcia: Delegát / Tajomník pre zahraničie
Škola: Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 451
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Alžbeta Serdelová
Funkcia: Delegát
Škola: Akadémia umení v Banskej Bystrici
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 289
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Dušan Siman
Funkcia: Delegát / Podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ
Škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 779
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Bc. Dalibor Steinhauser
Funkcia: Delegát / Člen kontrolnej rady
Škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 639
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 18 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 10 mesiacmi
Filip Šuran
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 458
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi
Tomáš Palágyi
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 285
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Tatiana Valková
Funkcia: Delegát
Škola: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 288
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Veronika Martiniaková
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 747
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
PharmDr. Veronika Sivová
Funkcia: Delegát
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 1215
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 2 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 21 mesiacmi
RNDr. Eva Viglašová
Funkcia: Delegát / Tajomník pre sociálne záležitosti
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 426
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Viktória Martinková
Funkcia: Delegát
Škola: Technická univerzita v Košiciach
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 275
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Alexander Kováč
Funkcia: Delegát / Člen volebnej a madátovej komisie
Škola: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: Akademické záležitosti
Návštevy: 1485
Počet príspevkov: 2
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 3 rokov
Ostatné prihlásenie: pred 15 mesiacmi
Martin Zapotocký
Funkcia: Delegát
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 271
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Daniel Zigo
Funkcia: Delegát / Člen právnej komisie
Škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 433
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: -
Bc. Peter Zubaľ
Funkcia: Delegát / Tajomník pre vzťahy s verejnosťou
Škola: Prešovská univerzita v Prešove
Funkčné obdobie: 2016 - 2018
Pracovná skupina: -
Návštevy: 457
Počet príspevkov: -
Online stav: ODHLÁSENÝ
Registrovaný od: pred 12 mesiacmi
Ostatné prihlásenie: pred 9 mesiacmi

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov