Prihlásenie
             

Domáci partneri

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk

Slovenská rektorská konferencia (SRK)
Členom združenia sa môže stať každý rektor vysokej školy v SR, ktorý bol do svojej funkcie menovaný prezidentom Slovenskej republiky na základe Ústavy Slovenskej republiky.
www.srk.sk

Rada vysokých škôl (RVŠ)
RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi fakúlt.
www.radavs.sk

Rada mládeže Slovenska (RMS)

RMS je občianskym združením – strešnou organizáciou detských a mládežníckych občianskych združení.
www.mladez.sk

Študentský pôžičkový fond (ŠPF)
Úlohou ŠPF je poskytovať pôžičky študentom vysokých škôl na študijné účely.
www.spf.sk

Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky (ŠRSŠ)
www.srss.eu

Erasmus Student Network Slovakia (ESN SK)
Je nezisková medzinárodná študentská organizácia s cieľom reprezentovať zahraničných študentov, poskytnúť možnosti pre kultúrne chápanie, rozvoj a neformálne vzdelanie princípom “študenti pomáhajú študentom.”
www.esn.sk

Asociácia doktorandov Slovenska (ADS)

Asociácia doktorandov Slovenska je organizácia združujúca doktorandov a mladých vedcov (do dovŕšenia 35. roku veku) pôsobiacich na Slovensku.
www.ads.sk

Alma mater
www.alma-mater.sk

 

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov