Prihlásenie
             
Profil používateľa Ing. Peter Vrábel
Ing. Peter Vrábel
6892
ODHLÁSENÝ
pred 9 rokov
pred 3 rokov
pred 6 rokov
4
Administrator
Administrator
168
39

Informácie delegáta ŠRVŠ

Ing. Peter Vrábel
Ing. Peter Vrábel
Alumni klub
Práca s verejnosťou
Technická univerzita v Košiciach
Alumni
Košice
TUKE - SjF, Letná 9, Košice

Doplnkové informácie

www.einsty.sk
Košice
System administrator
Rodina, Turistika, Šport
AZU, n.o.
Košický
04013
Slovensko
-

Aktivity v ŠRVŠ SR

11/2013
Informácia o možnosti zapojenia univerzít do projektu AZU
Návrh na lokálnu diskusiu študontov
Socialná problematika študentov a úroveň štúdia

10/2013
Realizácia AZU BIG DAY
Riadenie projektu AZU
Zvýšenie povedomia o ŠRVŠ prostretdníctvom projektu AZU

09/2013
Dokončenie programovania webu ŠDaJ
Príprava povedomia o projekte AZU

08/2013
Koncepty AZU modulov a ich štuktúra
Zaškolenie koordinátorov do projektu AZU

07/2013
Spracovanie dokumentu o ŠRVŠ
Naštartovanie projektu AZU na jednotlivých univerzitách
Záujem o Fond na podporu vzdelávania - článok a info pre delegátov
Aktívna práca na projekte študentské internáty a jedálen

06/2013
Aktívna práca na projekte študentské internáty a jedálen
Grafické spracovanie a programová dokumentácia - stromová štruktúra a afunkčnosť
AZU otvorené listy na univerzity UK, ŽU, UKF, UMB

05/2013
Aktívna spolupráca a prepojenie s IT Valley Košice
Príprava na VZ ŠRVŠ Jasná (pripomienky a podnety)
Nadviazanie spolupráce s EASKUBATOR a STRARTUPCAMP Košice
Otvorenie spolupráce s Kiwanis Young Club
Príprava zoznamu organizácií na vzájomné prepojenie

04/2013
Spolupráca pri organizovaní TEDx Košice
Aktivna spolupráca a prepojenie na Ekonomik Klub TUKE
Možnosti prepojenia aktivít ŠRVŠ s možnosťami ZMPS

03/2013
Predloženie rozvojového projektu AZU a prepojenie s pôsobením ŠRVŠ
Aktivita pri budovaní koordinátorov povedomia o AZU
Účasť na konferenciách pre rozvoj absolventov vysokých škôl

02/2013
Prirpava konceptu projektu Študentské domovy a jedálne Slovenska
Širenie projektu AZU - Aktivity Zvyšuje Úspech

01/2013
Riešenie problematiky ohľadne transparentnosti prolongacie ISIC a NO ISIC
Širenie projektu AZU - Aktivity Zvyšuje Úspech

12/2012
Diskusie so študentmi problematika dohody a odvody
Propagácia a podpora projektu AZU

11/2012
Informovanosť o ŠRVŠ SR na pôde Technickej univerzity v Košiciach

10/2012
Verejné stravovanie- zvýšenie dotácie študentom z 0,8 na 1,- Euro
Administrátor novej stránky, spustenie intranetu

09/2012
Riešenie problematiky verejného stravovania
Riešenie problematiky verejného obstarávania
Programovanie novej stránky redakčný systém CMS Joomla
Demisia z pozície Tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR

08/2012
Návrh na realizáciu novej stránky ŠRVŠ SR podľa predlohy M. Obertovej (VŠMU)

07/2012
Riešenie problematiky verejného stravovania

06/2012
Zvolený za Tajomníka pre sociálne záležitosti ŠRVŠ SR

05/2012
Zvolený za delegáta ŠRVŠ SR za Technickú univerzitu v Košiciach

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov