Prihlásenie
             

Preukaz ISIC

ISIC  - Združenie CKM SYTS v spolupráci s inými subjektmi pôsobiacimi na slovenskom trhu, vytvára a ponúka pre študentov jedinečné viacúčelové produkty. Snaha o uplatnenie čo najširšieho využitia medzinárodných preukazov vyústila aj do vydania prvého Univerzitného preukazu ISIC, preukazu pre študentov, pripraveného v spolupráci s SPU Nitra. Tento preukaz v sebe spája výhody medzinárodného študentského preukazu a zároveň slúži ako univerzitný identifikačný preukaz. Dnes sa takýmto co-brandovým univerzitným preukazom ISIC na Slovensku už môžu chváliť všetky verejnoprávne univerzity a vysoké školy, 2 štátne školy a 12 súkromných.
Viac informácií nájdete v časti “Univerzitný preukaz”.

 

Čo je ISIC

Univerzitný preukaz študenta ISIC je:

  • preukaz študenta - slúži na identifikáciu študenta príslušnej univerzity.
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
  • má v sebe bezkontaktný čip - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Viac info čo je ISIC >>>

Nárok

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov, ktorý je v deň podania žiadosti:

  1. študentom denného štúdia na vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
  2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí.

Platnosť

Pre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a aj tento rok chcú využívať ISIC výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom Akademickom roku.

Skontrolujte si platnosť svojho preukazu ISIC
 
Po nalepení známky si nezabudnite aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli VŠ/UNI. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu získate:

  • licenciu ISIC
  • univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém ...)
  • externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice ...)

Viac informácií o funkcionalitách bezkontaktného čipu v preukaze nájdete na www.emtest.sk

Zľavy

Zľavy na ISIC:
kompletný zoznam zliav máte k dispozícii TU (http://www.isic.sk/index.php?option=com_zlavy&Itemid=6)
Všetky informácie o produkte ISIC nájdete aj na stránkach www.isic.sk

Cena

Cena preukazu ISIC:

  • členský poplatok za licenciu ISIC je 7 € a tvorí len časť ceny univerzitného preukazu. Konečnú cenu si každá univerzita určuje individuálne, pričom táto cena zahŕňa výrobu preukazu s bezkontaktným čipom, tlač, personalizáciu a pod.

Top ponuky zo sveta ISIC zliav na Slovensku. http://www.isic.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=137&Itemid=1
Aktuálna akcia na Váš ISIC. http://www.isic.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=3

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte!!

 

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov