• STUDENT FORUM 21

    Stretnutie mladých ľudí, ktorí budú spoločne diskutovať o budúcnosti vzdelávania v SR a EU.

    Podporovanie chápania demokracie medzi mladými ľuďmi a zvyšovanie záujmu o ich budúcnosť. Riešenie problémov v súlade s princípmi demokracie. Podporiť vzájomné porozumenie mladých ľudí. Zlepšenie vzťahov a solidarity medzi študentmi.

    Osvojenie si informácii prostredníctvom rôznych médií. Vytvorenie základov pre ďalšiu spoluprácu mladých ľudí a vytvorenie spolupráce partnerských organizácií. Budovanie spoločenských modelov budúcnosti mladými.

    http://www.einsty.sk

STUDENT FORUM 21

stretnutie študentských organizácií 21.storočia

16. - 18. november 2012

poplatok je 39,- EUR

Hotel JUNIOR*** Jasná

diskusné fórum

vzájomná komunikácia

integrácia cieľov

spoločná zábava

prepojenie s praxou

Podpora

Student FORUM 21

Konferencia je zameraná na zosieťovanie a prepojenie organizácií, spolkov, občianskych združení, firiem pracujúcich s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí.

 

Cieľom je v prvom rade oboznámiť účastníkov s inými organizáciami podobného zamerania, smeru a naštartovať v nich potrebu spolupráce. Súčasťou konferencie bude aj masmediálny tréning a taktiež prekvapenie, ktoré určite nikoho nenechá ľahostajným a prinesie účastníkom energiu a elán konať stále viac a viac pre svoju organizáciu.

Účastníci:

Študentská rada vysokých škôl SR
Aktivita Zvyšuje Úspech
Združenie Informačných a Poradenských Centier Mladých v SR
Mladi info
IAESTE Slovakia
ARDO studentský časopis UVLF v Košiciach
Združenie mladých podnikateľov Slovenska
ESN Ekonomická Univerzita v Bratislave
Študentský parlament Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Študentská rada Boženy Němcovej
Erasmus Student Network Comenius Universi
Študentská rada - Jedliková 5
Student Parliamnet of CityUniversity of Seatle
Apache entertainment

 

Výstupná brožúrka zo stretnutia  [ download ]

 

 

 

Sponzoring

 

© 2020 Študentská rada vysokých škôl