Prihlásenie
             
Up

Stanoviská

Vyjadrenie ŠRVŠ k získanému titulu p.Figela
Stanovisko Študentskej rady vysokých škôl SR k uzneseniu vlády č. 73/2011 - Návrh na realokáciu štrukturálnych fondov.
Stanovisko Študentskej rady vysokých škôl SR k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám SR na rok 2011
Stanovisko Študentskej rady vysokých škôl SR k zákonu č. 499/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.
Stanovisko ŠRVŠ SR k spoplatneniu externého štúdia.
Stanovisko ŠRVŠ SR k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Martina POLIAČIKA, Petra OSUSKÉHO a Jany ŽITŇANSKEJ.
Memorandum ŠRVŠ a MPSVaR - Odvody
Memorandum ŠRVŠ a MPSVaR - Spolupráca
Ukrojené je späť: Študentom zostane v peňaženke o niečo viac!
Ukrojené je späť: Študentom zostane v peňaženke o niečo viac!
Uznesenia_zo_71._zasadnutia_SRK
Stanovisko Právnej komisie ŠRVŠ vo veci posúdenia zániku mandátu delegáta ŠRVŠ
Zobrazenie počtu 

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov