Prihlásenie
             
Archív
Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov vysokých škôl vyjadruje nesúhlas so zámerom o navýšenie koncipientskej praxe pre absolventov právnických fakúlt z troch na päť rokov.
Študentská rada vysokých škôl (ďalej len ŠRVŠ) je znepokojená vývojom situácie medzi Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura (ďalej len UN LP) a Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (ďalej len LF…
21. augusta 2012 sa zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl stretli s prezidentom SR Ivanom Gašparovičom, ktorý uvítal nadviazanie spolupráce zo strany študentov. Preberali sme s ním otázky a problémy vysokého…
Začiatok Dozadu 31 Dopredu Koniec
Strana 31 z 31

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov