Prihlásenie
             
2014

Zástupcovia Študentskej rady vysokých škôl sa zúčastnili 28. Európskeho študentského konventu vo Florencii

Pondelok, 03 November 2014 14:38
Hodnotenie článku
(0 hlasov)

V poradí 28. Európsky študentský konvent spoluorganizovaný Európskou študentskou úniou (ESU) a Talianskou študentskou úniou bol zároveň prvou otváracou konferenciou projektu PASCL (Peer Assesment of Student Centred Learning). Cieľom projektu PASCL je  vyhodnotenie implementácie konceptu Student Centred Learning (vzdelávanie orientované na študenta), nastavenie kritérií projektu a vypracovanie pravidiel výučby zameranej na študenta a jeho potreby. Na zasadnutí 28. Európskeho študentského konventu sa zúčastnila predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl Katarína Stoláriková a tajomník pre zahraničie Frencien Bauer. 

 

Konferencia bola zahájená úvodnou rečou predsedníčky ESU Elisabeth Gehrke. V svojom prejave zdôraznila dôležitosť konceptu vzdelávania orientovaného na študenta v podmienkach aktuálneho stavu vysokoškolského priestoru. Nasledovali prednášky hostí – pána profesora  Lee Harveyoho z  Kodaňskej business schol a pána Jussi Valimaa z fínskej univerzity v Jyväskylä. Obaja sa sústredili vo svojich prednáškach na objasnenie konceptu SCL, hodnotenie implementácie a na interpretáciu výsledkov ich výskumu. Obe prednášky boli motivujúce a mali značnú pridanú hodnotu. Na záver dňa prezentovali členovia predsedníctva ESU  - Tijana Isoski a Blazhe Todorovski, súčasné činnosti ohľadom SCL a jeho zakotvenie v stratégii ESU.

Nasledujúci deň konferencie pokračovali prednášky hostí, ktorí vniesli rôzne pohľady na koncept SCL. Anthony Camilleri, ktorý pracuje na projekte PASCL sa venoval kompatibilite konceptu v súvislosti s e-learningovými metódami. Frank Petrikowski z Európskej komisie prezentoval pracovnú skupinu modernizácie vysokého školstva.

 

Vrámci stretnutia neformálne zasadla aj skupina V4 Student Alliance, regionálna lobby group v rámci ESU, ktorej členom je aj Študentská rada vysokých škôl. Zhodnotili sme stav aktuálnych úloh v rámci spolupráce a ustanovujúce stretnutie vo Vyšehrade, ktoré sa bude konať v mesiaci november 2014. 

Zobrazené 16572 krát Posledná úprava Pondelok, 09 Marec 2015 11:21

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov