Prihlásenie
             
2014

Študentská rada vysokých škôl podporuje projekt prvej Európskej Univerzitnej Hokejovej Ligy

Pondelok, 20 Október 2014 08:40
Hodnotenie článku
(0 hlasov)

V dňoch 10. – 12. októbra 2014 v Piešťanoch zasadalo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (VZ ŠRVŠ). V programe rokovania bola aj diskusia o spolupráci s projektom Európskej univerzitnej hokejovej ligy, s ktorou máme za cieľ vytvoriť perspektívny priestor medzi juniorským a profesionálnym hokejom. Šikovní študenti tak môžu zvládať kombinovať čas medzi obľúbeným športom a štúdiom.

 

Na večernom bloku rokovania sa zúčastnil generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu prof. Peter Plavčan. V úvode svojho príspevku vyzdvihol spoluprácu ŠRVŠ a Akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie vysokých škôl. „Podarilo sa nám vytvoriť jednotnú štruktúru hodnotiacich správ. Pracovné skupiny z členov Akreditačnej komisie ale aj zástupcov študentov objektívne hodnotia nielen pedagogickú činnosť, ale okrem iného aj spoločenskú rolu, ktorú vysoká škola zohráva. Aký majú význam študijné programy pre región či Slovensko,“ povedal prof. Plavčan.

 

Pred Valné zhromaždenie ŠRVŠ predstúpil aj predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku doc. Miroslav Habán. V diskusii so zástupcami študentov sa venoval problémom financovania vysokých škôl. Obe strany sa zhodli na jednom, že dosiahnutie vyššej úrovne štúdia si vyžaduje lepšie materiálne zabezpečenie štúdia, s čím je spojené aj efektívnejšie financovanie vedecko-technických aktivít vysokých škôl.

 

Súčasťou programu bola aj prezentácia o pokračovaní celonárodného projektu AZU, ktorú viedol Marek Lavčák, koordinátor projektu. Koncepcia projektu zahŕňa prepájanie účastníkov projektu so start-up komunitou a k vytvoreniu celistvej siete spolupracujúcich podnikov. Valné zhromaždenie pracovalo aj v pracovných skupinách, v ktorých sa samostatne venujú dôležitým témam nielen z oblasti sociálnych, akademických a zahraničných záležitostí, ale aj témam súvisiacim so samotným riadením ŠRVŠ.

 

Jedným z nosných bodov sobotňajšieho programu bolo stretnutie so zástupcami Európskej Univerzitnej Hokejovej Asociácie – prezidentom Jaroslavom Strakom a viceprezidentom Ľubomírom Sekerášom. Predsedníčka ŠRVŠ Katarína Stoláriková vidí v podpore projektu aj priestor k budovaniu univerzitnej identity, vzťahu študentov k svojim alma mater a zároveň rozvoju ich záujmov a zvyšovaniu individuálnych kvalít. 

 

Zobrazené 4597 krát Posledná úprava Pondelok, 09 Marec 2015 11:24

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov