Prihlásenie
             
2014

Valné zhromaždenie Európskej študentskej únie opäť na Slovensku

Pondelok, 05 Máj 2014 18:12
Hodnotenie článku
(0 hlasov)

Valné zhromaždenie Európskej študentskej únie opäť na Slovensku

Zástupcovia národných študentských únii z celej Európy a taktiež iní kľúčoví zastupitelia vysokého školstva sa stretnú na seminári CoSMiCE v Bratislave v dňoch 28. apríla až 1. mája 2014.

CoSMiCE, alebo Výzvy študentských mobilít v kozmopolitnej Európe, je 12 mesačný projekt, ktorý je koordinovaný slovenskou Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) a rakúskou študentskou radou (ÖH). Projekt analyzuje súčasnú situáciu študentských mobilít v Európe preskúmaním existujúcich modelov mobilít v rozličných európskych regiónoch, so zameraním na asymetrický rozvoj vo vysokom školstve.

Vitálny prínos od študentov

Očakáva sa, že CoSMiCE zvýši povedomie o úlohách a zároveň problémoch študentských mobilít a identifikuje problémy, kde boli chyby a nedostatky medzi/alebo v regiónoch odstránené. Tieto dáta budú podporovať myšlienku založenia rovnocenného európskeho vysokého školstva. „Veríme, že CoSMiCE bude mať pozitívny dopad na kvalitu vysokého školstva, nakoľko údaje ponúknuté v štúdii budú podložené reálnymi údajmi o mobilitách v Európe od študentov,“ povedal Juraj Tilesch, člen projektového tímu. Vzhľadom na to, že študentské reprezentácie pracujú na inštitucionálnej a národnej úrovni spoločne s ostatnými rozhodovacími orgánmi, predpokladá sa, že výsledky projektu budú zapracované do strategických dokumentov týkajúcich sa vysokého školstva na európskej úrovni. Okrem iného projekt bude prezentovať rovnosť a sociálnu súdržnosť v európskom vysokoškolskom prostredí vďaka študentským perspektívam a zobrazeniam mobilitných praktík na študentoch ako aj verejnej mienke.

Publikácia výsledkov

Celý výskumný proces bude prezentovaný na seminári a rozvinutý ďalej po zapracovaní návrhov od účastníkov. Výsledky budú zhromaždené v projektovom prehľade, ktorý bude následne po seminári publikovaný a rozdistribuovaný na univerzity a vysoké školy, univerzitné konferencie a vládnym predstaviteľom v Európe. Po seminárnej časti v Bratislave sa účastníci presunú do Viedne, kde budú pokračovať v diskusiách na 66. Board Meetingu (Valné zhromaždenie) Európskej študentskej únie, ktorá koná ako najvyšší orgán organizácie.

Tajomníčka pre zahraničie, Martina Jurčáková.

 

Zobrazené 3735 krát Posledná úprava Pondelok, 09 Marec 2015 11:27

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov