Ospravedlňujeme sa, na novej stránke sa pracuje

picture

KTO SME

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. Študentská rada vysokých škôl je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Predsedníctvo Študentskej rady vysokých škôl

Predseda

Mgr. Jana Šmelková

jana.smelkova@srvs.sk

tel.: +412 917 733 514

Podpredseda

Ing. Tomáš Kováč

tomas.kovac@srvs.sk

tel.: +412 904 090 168

Kontakt pre médiá

Tajomník pre vzťahy s verejnosťou

Bálint Lovász

balint.lovasz@srvs.sk

tel.: +412 948 504 526

Kontakt

Študentská rada vysokých škôl

CVTI

Staré grunty 52

842 44 Bratislava 4 Slovakia

srvs@srvs.sk