Prihlásenie
             

Spolu môžeme dokázať viac

 

Valné zhromaždenie ŠRVŠ

Zasadnutie delegátov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku za cieľom hájiť a prezentovať záujmy študentov slovenských vysokých škôl.

 

Kto sme

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku.
Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.
Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.
ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Podujatia

Nie sú žiadne aktuálne ani nadchádzajúce podujatia.

Aktuality

Webhosting a support pre srvs.sk zabezpečuje Študentský cech strojárovŠtudentský cech strojárov